Penulis: admin

SHAUM RAMADHAN 0

SHAUM RAMADHAN

Definisi Shaum Shaum (puasa) secara etimologi bermakna al-imsak (menahan). Sedangkan menurut terminologi syariat bermakna: “Usaha penahanan diri yang dilakukan mukallaf (seorang yang telah dikenai kewajiban syariat) dari pembatal-pembatal Shaum dengan disertai niat,sejak terbitnya fajar...

KE MANA KITA HENDAK BERLINDUNG …? 1

KE MANA KITA HENDAK BERLINDUNG …?

Adalah suatu perkara yang wajar, bila setiap orang merasa takut dan khawatir akan ditimpa suatu kejelekan, musibah, dan perkara-perkara lain yang tidak disukainya. Namun manusia tidaklah selalu akan terhindar dari perkara-perkara yang tidak disukainya...

HAKEKAT KAROMAH 0

HAKEKAT KAROMAH

Pengertian Karomah Diantara keyakinan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah adalah meyakini adanya Karomah dan ia datang dari sisi Allah . Tahukah anda apa yang dimaksud dengan Karomah Karomah ialah suatu perkara (mencakup ucapan dan perbuatan)...

ZAKAT 0

ZAKAT

Definisi Zakat Zakat menurut etimologi mempunyai dua pengertian yaitu; bertambah atau berkembang dan juga bermakna pensucian. Sedangkan menurut terminologi syari’at bermakna suatu kewajiban pada harta tertentu, yang diberikan pada kelompok tertentu, dengan ukuran tertentu...

JIMAT DAN JAMPI JAMPI 3

JIMAT DAN JAMPI JAMPI

Bila kita memperhatikan kondisi kaum muslimin yang mereka sholat, bershodaqoh, berpuasa dan bahkan menunaikan ibadah haji, maka seringkali kita dapati di antara mereka mendatangi “Kyai” untuk mendapatkan benda-benda yang dikenal dengan jimat, agar jabatannya...

SESEMBELIHAN UNTUK SELAIN ALLAH 0

SESEMBELIHAN UNTUK SELAIN ALLAH

Adz dzabhu (penyembelihan) adalah perkara yang lazim dan hampir tiap waktu terjadi dihadapan kita. Maka seyogyanya bagi kaum muslimin untuk mengetauhi hukum-hukum syar’i yang berkenaan masalah tersebut.

MAKNA LAA ILAAHA ILLALLAH 0

MAKNA LAA ILAAHA ILLALLAH

لاَ إِلهَ إلاَّ الله merupakan kalimat yang sangat akrab dengan kita, bahkan kalimat inilah yang kita jadikan sebagai panji tauhid dan identitas keislaman. Ia sangat mudah diucapkan, namun menuntut adanya sebuah konsekwensi yang amat...

MEWASPADAI BAHAYA SIHIR 2

MEWASPADAI BAHAYA SIHIR

Kondisi suatu negeri yang berlatar belakang animisme dan dinamisme ternyata sangat berpengaruh bagi masyarakatnya. Sisa-sisa ajaran tersebut nampak berbekas walau pun sudah berlalu sekian lama dari masa. Terlebih lagi di saat ilmu Dien yang...