Penulis: admin

al ilmu edisi 40 1438h 0

Tata Cara Shalat di atas Kendaraan

Pada asalnya tidak diperkenankan bagi seseorang untuk mengerjakan shalat fardhu di atas kendaraan. Namun diperkecualikan jika dalam keadaan darurat atau terdapat uzur-uzur yang membolehkan shalat di atas kendaraan. Seperti hujan atau angin kencang yang...

al ilmu edisi 39 1438h 0

Bersyukur Menambah Nikmat

Allah berfirman (artinya), “Dan (ingatlah juga), tatkala Rabb kalian memaklumkan; “Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepada kalian dan jika kalian mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” ( (Ibrahim: 7)...

al ilmu edisi 38 1438h 0

SETIAP KEBAIKAN ADALAH SEDEKAH

Rasulullah bersabda: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ “Setiap kebaikan adalah sedekah  (HR. al-Bukhari dalam “al-Adabul Mufrad” no. 224 dari shahabat Jabir bin ‘Abdillah) Para pembaca yang berbahagia. Banyak kebaikan yang dapat kita berikan kepada orang lain...

al ilmu edisi 37 1438h 0

PERINTAHKAN SHALAT, JANGAN TERLAMBAT!

Pendidikan Islami Sejak Dini Kita masih berada dalam rangkaian wasiat yang disampaikan oleh Luqman al-Hakim kepada putranya. Wasiat-wasiat yang disampaikannya begitu agung dan bermanfaat. Allah sengaja mengabadikan wasiat tersebut dalam al-Qur’an agar manusia meneladaninya....

al ilmu edisi 36 1438h 0

Berbenah Diri Dalam Acara Walimah

Di antara puncak kebahagian yang dirasakan seseorang adalah pada saat walimatul ursy. Berkumpulnya para tamu undangan dari sanak kerabat dan tetangga semakin memupuk suasana kebahagiaan. Walimah bukanlah pesta biasa, namun termasuk amalan mulia yang...

al ilmu edisi 35 1438h 0

Terbebas dari Belenggu Dosa

Tobat merupakan keharusan setiap orang. Sebab, siapapun pasti pernah berbuat kesalahan dan dosa, disengaja ataupun tidak disengaja. Jika tidak segera bertobat, dosa akan membelenggunya. Satu dosa yang tidak segera ditinggalkan akan menyeret pelakunya untuk...

al ilmu edisi 34 1438h 0

Awas, Hoax…!!!

Jujurlah engkau dan pegang erat-erat kejujuran itu, niscaya engkau akan menjadi orang yang jujur dan selamat dari hal-hal yang membinasakanmu. Demikian pula Allah akan memberikan kelapangan dan jalan keluar bagi segala urusanmu.” Ucapan ini...

al ilmu edisi 33 1438h 0

Digiringnya Manusia menuju MAHSYAR

   Setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat, Allah akan mengumpulkan mereka di mahsyar. Tempat di mana Allah akan menegakkan keadilan atas makhluk-makhluk-Nya. Pada saat itulah setiap insan akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama...