Penulis: admin

KEDUDUKAN PARA SHAHABAT,Di Sisi Allah dan Rasul-Nya Serta Kaum Mukminin 0

KEDUDUKAN PARA SHAHABAT,Di Sisi Allah dan Rasul-Nya Serta Kaum Mukminin

Penulis : Prof/ Dr. Robbi’ bin Hadi Sesungguhnya para shahabat Rasulullah mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya serta di sisi kaum mukminin. Allah telah memuji mereka di dalam Al-Qur’anul Karim, mengkhabarkan...

WAHAI AYAH BUNDA, TERIMALAH BAKTIKU! 0

WAHAI AYAH BUNDA, TERIMALAH BAKTIKU!

Mengenal Jerih Payah Ayah Bunda Anak merupakan dambaan setiap orang. Kehadirannya menjadi penyejuk pandangan orang tua, menjadi penggembira ketika susah, dan menjadi penghibur qalbu ketika gundah gulana. Kalimat “Anakku sayang”, akan senantiasa terucap meski...

KEWAJIBAN BERTAUHID DAN MENJAUHI KESYIRIKAN 0

KEWAJIBAN BERTAUHID DAN MENJAUHI KESYIRIKAN

Tujuan Diciptakannya Manusia Tak jarang dari umat manusia yang belum memahami dengan sebenarnya akan hakekat keberadaannya di muka bumi ini. Sebagian mereka beranggapan bahwa hidup ini hanyalah proses alamiah untuk menuju kematian. Sehingga hidup...

KETIKA HUKUM MAYORITAS DIJADIKAN TOLOK UKUR SUATU KEBENARAN 0

KETIKA HUKUM MAYORITAS DIJADIKAN TOLOK UKUR SUATU KEBENARAN

Penulis : Ustadz Ruwaifi, Lc Telah menjadi sunnatullah kalau kebanyakan manusia merupakan para penentang kebenaran. Maka menjadi ironi, ketika kebenaran kemudian diukur dengan suara mayoritas. Apa yang kamu bawa itu salah, karena menyelisihi mayoritas...

BERHIAS DENGAN AKHLAK MULIA 0

BERHIAS DENGAN AKHLAK MULIA

Penulis : Ustadz Qomar Suaidi, Lc Di dalam Al Qur’an banyak dijumpai ayat-ayat yang memerintahkan agar manusia memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia (akhlakul karimah) sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan yang kadang harus menghadapi cobaan-cobaan....

PERINGATAN MAULID NABI DALAM TIMBANGAN ISLAM 0

PERINGATAN MAULID NABI DALAM TIMBANGAN ISLAM

Sejarah Peringatan Hari Maulid Nabi Bulan Rabi’ul Awwal dikenang oleh kaum muslimin sebagai bulan maulid Nabi, karena pada bulan itulah, tepatnya pada hari senin tanggal 12, junjungan kita nabi besar Muhammad dilahirkan, menurut pendapat...

Kedudukan Wanita Dalam Islam 0

Kedudukan Wanita Dalam Islam

Wanita Di Masa Jahiliyah si wanita dimasa jahiliyah (sebelum diutusnya Rasulullah r) pada umumnya tertindas dan terkungkung khususnya di lingkungan bangsa Arab, tetapi tidak menutup kemungkinan fenomena ini menimpa di seluruh belahan dunia. Bentuk...

MEWASPADAI FITNAH TAKFIR 0

MEWASPADAI FITNAH TAKFIR

Penulis : Ustadz Ruwaifi Sejarah Munculnya Fitnah Takfir menengok sejarahnya, ternyata fitnah bermudah-mudahan mengkafirkan seorang muslim ini telah lama ada, seiring dengan munculnya Khawarij, kelompok sesat pertama dalam Islam. Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani...