Tagged: Ziarah Kubur

Ziarah Kubur Hikmah Manfaat  dan Tuntunannya 0

Ziarah Kubur Hikmah Manfaat dan Tuntunannya

Ziarah kubur merupakan amalan yang disyariatkan dalam Islam. Itulah salah satu wujud perhatian Islam terhadap hak dan kehormatan pemeluknya. Sepanjang hidupnya, seorang muslim  mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang telah digariskan dalam Islam, dijunjung...