Tagged: hidayah

EDISI 04_RAQAIQ_1439 H 0

Dengarkanlah Panggilan-Nya

Manusia tempat salah dan lupa. Manusia tidak lepas dari khilaf dan dosa. Tidak ada seorang hamba, selain para rasul, yang terjaga dari ketergelinciran dan pelanggaran. Namun demikian, seorang hamba tidak boleh menyerah. Ia tidak...