Buletin Al Ilmu

HUKUM MEMINTA JABATAN (1) 0

HUKUM MEMINTA JABATAN (1)

Rasulullah pernah menasehatkan kepada Abdurrahman bin Samurah : يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بن سَمُرَةَ لاَ تَسْألِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَها عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأََلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْها “Wahai Abdurrahman bin...

HAJI KE BAITULLAH 0

HAJI KE BAITULLAH

Nilai pengagungan sebuah ibadah di mata seorang muslim sangatlah dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dirinya terhadap keutamaan, kedudukan, dan kandungan ibadah tersebut. Semakin dia memahaminya, maka semakin tinggi dia menghargai dan meng-agungkan ibadah itu, demikian...

MEMAHAMI DUA KALIMAT SYAHADAT 0

MEMAHAMI DUA KALIMAT SYAHADAT

Setiap muslim seyogyanya mengerti dan memiliki kepedulian terhadap perkara agamanya. Terlebih tatkala dia hidup di jaman yang jauh dari kenabian Muhammad ? dan semakin dekat dengan hari kiamat. Dia hidup di tengah kebodohan yang...

SIAPAKAH AHLI SYURA (1) 0

SIAPAKAH AHLI SYURA (1)

Dalam demokrasi, orang mengenal istilah one man one vote. Dengan satu orang satu suara, maka tak ada lagi istilah muslim atau kafir, ulama atau juhala (orang bodoh), ahli maksiat atau orang shalih, dan seterusnya....

SYIRIK MAHABBAH 0

SYIRIK MAHABBAH

Ditanamkannya sifat mahabbah (cinta) pada jiwa setiap manusia di muka bumi ini merupakan faktor penggerak jiwa dan raganya untuk condong kepada sesuatu yang dia cintai. Tidaklah aneh, bila dia akan mencintai apa yang ia...

SYIRIK DALAM HAL KETAATAN 0

SYIRIK DALAM HAL KETAATAN

Di antara pokok aqidah Islamiyah tentang rububiyah Allah subhanahu wata’ala adalah penetapan bahwa hukum-hukum syariat dan aturan perikehidupan manusia di alam semesta ini merupakan hak kepemilikan Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah...

SUDAHKAH MENDIRIKAN SHALAT? 0

SUDAHKAH MENDIRIKAN SHALAT?

Definisi Shalat Shalat secara etimologi bermakna doa, sedangkan ditinjau dari terminologi syari’at bermakna suatu peribadatan kepada Allah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. (Taisirul ‘Allam 1/104)...

SHAUM RAMADHAN 0

SHAUM RAMADHAN

Definisi Shaum Shaum (puasa) secara etimologi bermakna al-imsak (menahan). Sedangkan menurut terminologi syariat bermakna: “Usaha penahanan diri yang dilakukan mukallaf (seorang yang telah dikenai kewajiban syariat) dari pembatal-pembatal Shaum dengan disertai niat,sejak terbitnya fajar...