Buletin Al Ilmu

al ilmu edisi 39 1438h 0

Bersyukur Menambah Nikmat

Allah berfirman (artinya), “Dan (ingatlah juga), tatkala Rabb kalian memaklumkan; “Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepada kalian dan jika kalian mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” ( (Ibrahim: 7)...

al ilmu edisi 37 1438h 0

PERINTAHKAN SHALAT, JANGAN TERLAMBAT!

Pendidikan Islami Sejak Dini Kita masih berada dalam rangkaian wasiat yang disampaikan oleh Luqman al-Hakim kepada putranya. Wasiat-wasiat yang disampaikannya begitu agung dan bermanfaat. Allah sengaja mengabadikan wasiat tersebut dalam al-Qur’an agar manusia meneladaninya....

al ilmu edisi 36 1438h 0

Berbenah Diri Dalam Acara Walimah

Di antara puncak kebahagian yang dirasakan seseorang adalah pada saat walimatul ursy. Berkumpulnya para tamu undangan dari sanak kerabat dan tetangga semakin memupuk suasana kebahagiaan. Walimah bukanlah pesta biasa, namun termasuk amalan mulia yang...

al ilmu edisi 35 1438h 0

Terbebas dari Belenggu Dosa

Tobat merupakan keharusan setiap orang. Sebab, siapapun pasti pernah berbuat kesalahan dan dosa, disengaja ataupun tidak disengaja. Jika tidak segera bertobat, dosa akan membelenggunya. Satu dosa yang tidak segera ditinggalkan akan menyeret pelakunya untuk...

al ilmu edisi 34 1438h 0

Awas, Hoax…!!!

Jujurlah engkau dan pegang erat-erat kejujuran itu, niscaya engkau akan menjadi orang yang jujur dan selamat dari hal-hal yang membinasakanmu. Demikian pula Allah akan memberikan kelapangan dan jalan keluar bagi segala urusanmu.” Ucapan ini...

al ilmu edisi 33 1438h 0

Digiringnya Manusia menuju MAHSYAR

   Setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat, Allah akan mengumpulkan mereka di mahsyar. Tempat di mana Allah akan menegakkan keadilan atas makhluk-makhluk-Nya. Pada saat itulah setiap insan akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama...

al ilmu edisi 25 1438h 0

Ziarah Kubur Hikmah Manfaat dan Tuntunannya

Ziarah kubur merupakan amalan yang disyariatkan dalam Islam. Itulah salah satu wujud perhatian Islam terhadap hak dan kehormatan pemeluknya. Sepanjang hidupnya, seorang muslim  mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang telah digariskan dalam Islam, dijunjung...

al ilmu edisi 32 1438h 0

RAMADHAN BERAKHIR Pahala Ibadah Masih Mengalir

Pembaca buletin Al-Ilmu  rahimakumullah … Bulan Ramadhan baru saja berlalu. Tentu tidak ada lagi yang diharapkan melainkan ampunan Allah, serta amal ibadah yang diterima dan diridhai-Nya di bulan suci tersebut . Tidak ada seorangpun...