Category: Tauhid

0

Bertauhid dengan Makna yang Seutuhnya

Tauhid merupakan landasan terpenting dalam agama para rasul dan poros utama dakwah mereka. Dan Allah Ta’ala berfirman,  Sesungguhnya Kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Beribadahlah kepada Allah (saja), dan jauhilah...

TAWASUL DAN WASILAH 2

TAWASUL DAN WASILAH

Merupakan sunnatullah setiap tujuan akan terwujud dengan ijin Allah setelah ditunaikannya sebab atau perantara yang biasa disebut wasilah. Baik wasilah yang memang Allah ciptakan secara tabiat dan fitrah yang dinamakan wasilah kauniyah, maupun wasilah...

KEWAJIBAN BERTAUHID DAN MENJAUHI KESYIRIKAN 0

KEWAJIBAN BERTAUHID DAN MENJAUHI KESYIRIKAN

Apa Tujuan Diciptakannya Jin Dan Manusia ? Banyak akal yang salah dalam menjawab pertanyaan ini dan banyak pemahaman yang membingungkan dalam perkara ini, kecuali akal yang tersinar wahyu Ilahi yang terbimbing dengan wahyu tersebut...

SYIRIK MAHABBAH 0

SYIRIK MAHABBAH

Ditanamkannya sifat mahabbah (cinta) pada jiwa setiap manusia di muka bumi ini merupakan faktor penggerak jiwa dan raganya untuk condong kepada sesuatu yang dia cintai. Tidaklah aneh, bila dia akan mencintai apa yang ia...

SYIRIK DALAM HAL KETAATAN 0

SYIRIK DALAM HAL KETAATAN

Di antara pokok aqidah Islamiyah tentang rububiyah Allah subhanahu wata’ala adalah penetapan bahwa hukum-hukum syariat dan aturan perikehidupan manusia di alam semesta ini merupakan hak kepemilikan Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah...

KE MANA KITA HENDAK BERLINDUNG …? 1

KE MANA KITA HENDAK BERLINDUNG …?

Adalah suatu perkara yang wajar, bila setiap orang merasa takut dan khawatir akan ditimpa suatu kejelekan, musibah, dan perkara-perkara lain yang tidak disukainya. Namun manusia tidaklah selalu akan terhindar dari perkara-perkara yang tidak disukainya...

HAKEKAT KAROMAH 0

HAKEKAT KAROMAH

Pengertian Karomah Diantara keyakinan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah adalah meyakini adanya Karomah dan ia datang dari sisi Allah . Tahukah anda apa yang dimaksud dengan Karomah Karomah ialah suatu perkara (mencakup ucapan dan perbuatan)...

JIMAT DAN JAMPI JAMPI 3

JIMAT DAN JAMPI JAMPI

Bila kita memperhatikan kondisi kaum muslimin yang mereka sholat, bershodaqoh, berpuasa dan bahkan menunaikan ibadah haji, maka seringkali kita dapati di antara mereka mendatangi “Kyai” untuk mendapatkan benda-benda yang dikenal dengan jimat, agar jabatannya...