Category: Biografi

0

I B N U K A T S I R Tokoh Ahli Tafsir

Damaskus, Kota Ulama Para pembaca yang berbahagia . . . Pada masa khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Damaskus menjadi pusat pemerintahan yang sebelumnya berpusat di Kufah, Irak. Disamping itu, Damaskus juga menjadi kota ilmu....

0

Sa’ad bin Abi Waqqash

Para sahabat Nabi ` memiliki kebaikan hati, kedalaman ilmu, kelurusan perilaku,keindahan perangai, dan jauh dari sikap pembebanan diri. Karenanya, Allah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya dan sekaligus menegakkan agama-Nya. Menjadikan para sahabat sebagai suri...

5

Keteladanan al-Imam at-Tirmidzi dalam Menuntut Ilmu

        Para pembaca, semangat tinggi dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu merupakan sikap terpuji yang telah dicontohkan dan diwariskan oleh para ulama pada setiap generasi. Simaklah penuturan Ibnul Jauzi rahimahullah, “Para...

Imam Abu Dawud 0

Imam Abu Dawud

Para pembaca sekalian yang semoga dirahmati Allah subhaanahu wa ta’aalaa, dalam edisi sebelumnya, kita telah mengenal biografi beberapa ulama ahli hadits seperti al-Imam al-Bukhari dengan karyanya Shahih al-Bukhari dan al-Imam Muslim dengan karyanya Shahih...

Ahlul Hadits dan Keutamaannya 3

Ahlul Hadits dan Keutamaannya

Buletin Islam AL ILMU Edisi: 1/I/VIII/1431 Siapakah Ulama Ahlul Hadits? Saudara pembaca, semoga Allah subhanahu wa ta’ala menganugerahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Begitu banyaknya perselisihan di kalangan umat islam. Demikian banyaknya manhaj (metode dalam...